Over ons

De FIAT/SEAT 850 Coupe Club Holland is een vereniging, opgericht op 1 November 1996 en statutair gevestigd te Raalte.
De club staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05072515.

Destijds voor en door bezitters van de FIAT 850 coupe type 1/2/3. Inmiddels heeft de club ook leden die in het bezit zijn van andere 850 typen zoals Coach, Special, Spider, Siata, Vignale, Lombardi en Moretti.

In april, augustus en december komt er een clubblad uit. Overname van gegevens daaruit slechts na toestemming van het bestuur.
Door het jaar heen organiseert de club een aantal evenementen voor haar leden en donateurs..Zie activiteiten/club evenementen

Contributie 2019 : leden € 40,- per kalenderjaar.

Donateurs € 26,- per jaar.
Let op!  Het Inschrijfgeld is tijdens de ALV 2019 verlaagd naar € 5,- per inschrijving, dit geldt voor een lidmaatschap van minimaal 2 jaar. 

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de secretaris van de club, vóór 1 november van het lopend kalenderjaar.

Je staat te popelen om lid te worden? Download dan hier het aanmeldformulier!